Dang Minh Hai

Wordpress Developer

 • title
 • title
 • title
 • title

Kinh nghiệm làm việc

06/2023 – nay

Freelancer

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

Wecan Group

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

06/2022 – 06/2023
11/2021 – 04/2022

AN Media

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

Sota JSC

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

11/2019 – 07/2020
11/2018 – 11/2019

C5 Group

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

Freelancer

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

02/2015 – 11/2018
06/2014 – 02/2015

Phòng khám Á Châu

– Lập trình giao diện Worpress.

– Quản lý, chỉnh sửa các trang WordPress sẵn có và đã làm.

Kỹ năng công việc

 • HTML 5
 • CSS 3
 • JQuery
 • Bootstrap 5
 • PHP
 • Cắt Photoshop
 • Cắt Figma
 • React Native